Copyright

Op deze site zijn verschillende namen, logos en modellen gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken of modellen van OranjeMund en de met haar in een samenwerking verbonden bedrijven, die OranjeMund op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens, modellen of daarop gelijkende symbolen is verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.